Behandlingscenter Tjele Svanegården er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Behandling af hashmisbrug

 

Hashmisbrug. Behandling af hasmisbrug hvis du er fra Syd-eller Sønderjylland eller sker på Tjele Tågelund

 

Efter alkohol er hash det mest udbredte rusmiddel i Danmark. Sundhedsstyrelsen anslår, at 45 % af danskere mellem 16 og 35 år har prøvet at ryge hash og at 18 % af disse ryger hash jævnligt.

 

Hashmisbrug blandt unge

Omkring halvdelen af drengene og næsten en tredjedel af pigerne i de danske gymnasier har prøvet at ryge hash, og 17.000 danske unge mellem 15 og 25 år ryger hash i mere end 20 dage om måneden. Dermed er hashmisbrug langt mere udbredt end Sundhedsstyrelsen hidtil har anslået. (Undersøgelse fra Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet. 2015)

 

Symptomer på hashmisbrug

Hash binder sig til kroppens fedtvæv og udskilles meget langsomt, og en urinprøve kan vise spor af hashrygning, i mere end 6 uger efter man har røget den sidste joint.

 

Når man ryger hash jævnligt, sker der en ophobning af hashens aktive stof THC i fedtvævet, og denne ophobning fører til en mere permanent tilstand præget af alvorlige bivirkninger, hvor man:

 

 • Bliver sløv og energiforladt

 • Har svært ved at passe arbejde og uddannelse

 • Får en dårligere hukommelse og har svært ved at lære nyt

 • Kun føler sig godt tilpas sammen med andre, der ryger hash

 • Bliver irriteret og opfarende når man ikke har røget

 

Når man har udviklet disse symptomer efter længere tids hashrygning, vil man opleve, at man umiddelbart får det bedre, når man ryger en joint, og hvor man bliver fanget i en ond spiral, hvor man ryger hash for at få det bedre på kort sigt, men samtidig får det dårligere og oplever endnu værre bivirkninger på lang sigt.

 

Abstinenser efter hashmisbrug

Efter længere tids hashrygning oplever man abstinenser, når man holder op med at ryge hash.

 

Abstinenser efter hashrygning kan blandt andet være:

 

 • At man har svært ved at sove

 • At man sveder meget om natten

 • At man har tankemylder

 • At man bliver irriteret og opfarende

 • At man har svært ved at koncentrere sig

 • At man er rastløs og har uro i kroppen

 • At man får hovedpine og ondt i musklerne

 • At man får mareridt og voldsomme drømme

 

Abstinenser efter hashrygning tager som regel til den første tid og topper efter 2 til 3 uger, hvorefter de begynder at klinge af, og for de fleste er de overstået efter ca. en måned.

 

Behandling af hashmisbrug

Behandling af hashmisbrug starter på vores afrusningsenhed Søgården. Her er der fastansatte læger, sygeplejersker, psykolog, omsorgspersonale, misbrugsrådgivere og fast tilknyttet psykiater.

 

På Søgården foretages der en grundig udredning af fysiske og psykiske problemer, og der iværksættes abstinensbehandling, såfremt der er behov for dette. Mange hashrygere profiterer godt af at få medicin mod tankemylder og søvnbesvær den første tid.

 

Når abstinensfasen er overstået og man er klar, overflyttes man til Tågelund behandlingsafdeling. Her foregår den egentlige terapeutiske behandling af hashmisbruget.

 

Behandling af hashmisbrug på Tågelund indeholder:

 

 • Undervisning og foredrag,

 • Gruppesamtaler og gruppeterapi.

 • Individuelle samtaler med rådgiver.

 • Skriftlige opgaver

 • Afslapnings-og koncentrationsteknikker – NADA, meditation, yogaøvelser

 

I behandlingen lærer man om afhængighedens underliggende mekanismer, om hvordan man løser sine problemer i stedet for at flygte fra dem, om tankemønstre og adfærd, der kan føre til tilbagefald og om hvordan en dagligdag skal se ud, for at den støtter et liv som clean.

 

Behandlingen foregår i en tryg og fordomsfri atmosfære sammen med andre i samme situation – og alle rådgivere har selv en fortid med misbrug, så du vil ikke opleve moralsk løftede pegefingre under dit ophold på Tågelund.

 

Pårørende til en hashmisbruger

Hvis du er pårørende til en hashmisbruger, har du sikkert oplevet, at det er svært at trænge igennem til vedkommende, og at dine bekymring og frustration over vedkommendes hashrygning ikke bliver taget alvorligt.

 

Fordi hashrygning ikke har så umiddelbart synlige konsekvenser som f.eks. alkoholmisbrug, er mange hashrygere selv blinde for konsekvenserne af deres hashrygning og ser ikke selv, hvad der er tydeligt for deres pårørende – at de er blevet sløve og energiforladte, at de ikke passer deres daglige forpligtelser, og at deres dagligdag i det hele taget er dårligt fungerende pg.a. hash' bivirkninger.

 

Når man på den måde ikke er enige om problemets alvor, ja så er det også svært at blive enige om den rigtige løsning.

 

Så hvis du har brug for hjælp til at motivere en hashryger for behandling, så lad os hjælpe dig og klæde dig rigtigt på til samtalen med hashmisbrugeren. Du kan få råd og vejledning over telefonen, men du har også mulighed for at bestille en samtale med en af vore dygtige rådgivere, så du og evt. andre pårørende kommer ind til en samtale, hvor vi hjælper dig til, hvordan du bedst griber situationen an.

 

En sådan samtale for pårørende til hashmisbrugere er gratis og uforpligtende.

 

Kontakt - hør mere om behandling af hashmisbrug

Kontakt os på tlf. 70 20 40 80 – vi svarer døgnet rundt, alle dage.