Behandlingscenter Tjele Svanegården er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Alkoholrådgivning - Døgnåben telefonisk rådgivning om misbrug 

Rådgivning om alkohol medicin og behandling - Behandlingscenter Tjele har kompetent og professionel rådgivning

 

Rådgivning om alkohol, medicin og behandling har Behandlingscenter Tjele samlet på ét sted fælles for alle centre under Tjele. Denne model er valgt for at give alle den mest professionelle og ensartede rådgivning om alkoholproblemer eller problemer med andre stoffer. Vores telefoniske alkoholrådgivning er døgnåben. Det er helt uforpligtende at ringe til vores alkoholrådgivere, samtalen er fortrolig, og du kan være anonym.

 

De rådgivere, der arbejder med rådgivning om alkohol, medicin og behandling har stor erfaring med og kompetencer inden for alkoholrådgivning og rådgivning om misbrug mere generelt.

 

Det betyder ikke, at du ikke kan kontakte Tjele Tågelund direkte og få information og svar på spørgsmål. Men har du brug for mere tilbundsgående rådgivning og information om behandling af afhængighed af alkohol eller medicin - om muligheder, økonomi med mere - bliver du henvist til vores Information og Rådgivning.

 

Rådgivning om alkohol, medicin og behandling henvender sig til afhængige, pårørende, venner, arbejdsgivere eller kollegaer.

  

Alkoholrådgivning, hvis du er afhængig

Rådgivning om alkohol, medicin og behandling modtager mange telefonopkald og får mange mails. Du er altid velkommen til at ringe, hvis du har brug for at tale med et andet menneske om dit problem - eller hvis du går med tanker om behandling.

 

Vores alkoholrådgivning er gratis. Du skal heller ikke tænke på, om det kommer videre til andre instanser, du kan være tryg ved, at rådgivningen er anonym.

    

Rådgivning om alkohol, medicin og behandling for pårørende

Behandlingscenter Tjeles alkoholrådgivning er også for de pårørende, og et meget stort antal af vores henvendelser kommer netop fra de pårørende til misbrugere. De pårørende er ofte i krise og i tvivl om, hvordan de skal håndtere deres næres misbrugsproblem. Med vores professionelle misbrugsrådgivere kan du stille og roligt få redt trådene ud.

 

Hovedparten af Tjeles alkoholrådgivning foregår via telefonen. Vi kan dog også tilbyde et personligt møde enten på et af vores behandlingscentre eller måske hjemme hos en pårørende, hvis I er flere, der har brug for at få drøftet nogle spørgsmål, før den afhængige skal stilles over for et ultimatum.

 

Alkoholrådgivning for pårørende er gratis, fortrolig, anonym og uforpligtende. 

 

Misbrugsrådgivning for virksomheder

Mange virksomhedsledere kender til problemet med at have medarbejdere med misbrugsproblemer. Det koster dyrt og kan også være farligt. Mange virksomheder har i dag en social profil, hvilket blandt andet betyder, at man ikke bare afskediger en medarbejder med misbrugsproblemer.

 

Virksomhedsledere kan være i tvivl om, hvordan situationen bedst kan gribes an. Her kan Behandlingscenter Tjeles alkoholrådgivning være en god sparringspartner for virksomheden.

 

Såfremt virksomheden udtrykker ønske om det, medvirker en misbrugsrådgiver fra rådgivningsafdeligen gerne ved intervention over for en medarbejder. Vi har rådgivet og vejledt mange virksomheder i årenes løb om, hvordan man håndterer en konfrontation med en medarbejder med misbrugsproblemer. Vi har også et formaliseret samarbejde med en række virksomheder om behandling af afhængige medarbejdere.

  

Kolleger eller andre på virksomheden er også velkomne til at benytte vores professionelle rådgivning om alkohol, medicin og behandling.