Behandlingscenter Tjele Svanegården er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Medicinsk afrusning af abstinenser

 

Medicinsk afrusning af abstinenser finder for kortere afrusninger sted på Tjele Svanegården - for længere eller komplicerede på Tjele Søgården

 

Medicinsk afrusning af abstinenser kan være en del af et behandlingsforløb på Tjele Tågelund.

 

Næsten alle alkoholikere kender og frygter abstinenser, og man er klar til at gøre næsten hvad som helst for at blive fri for dem. På Tjele Tågelund behøver du ikke at frygte abstinenserne, medicinsk afrusning af abstinenser - man kalder det også for afgiftning eller abstinensbehandling - hjælper dig gennem abstinensfasen med et minimum af ubehag.

 

Vi hjælper dig skånsomt gennem abstinenserne med medicinsk behandling.

 

Lægen vurderer behovet for afrusning af abstinenser

Indskrivningen finder næsten altid sted på Søgården, der er Tjeles specialafdeling for abstinensbehandling.

 

Når du bliver indskrevet i misbrugsbehandling bliver du screenet for abstinenser. Til screeningen bruger vi et professionelt udviklet scoreskema med en lang række målepunkter for at vurdere din tilstand ved indskrivningen.

 

Det betyder blandt andet, at du bliver spurgt om:

 

  • Hvornår du sidst har drukket

  • Dit drikkemønster

 

Desuden tjekker vi også:

 

  • Blodtryk

  • Puls

  • Vægt

 

På baggrund af screeningen afgør vores sundhedsfaglige personale, om der er behov for en medicinsk behandling for afrusning af abstinenser, og det er altid lægen, der tager stilling til, hvad og hvor meget abstinensmedicin, der skal gives.

 

Hvis der er tale om en kortvarig medicinsk afrusning af abstinenser, kommer du hurtigt videre til Tågelund, hvor du fortsætter i din nedtrapning. Er der tale om en længerevarende afrusning eller kompliceret medicinsk afgiftning foregår den første tid altid på Søgården.

 

Det er altid vores læger og det sundhedsfaglige personale, der foretager vurderingen af afrusningsforløbet, så du er i trygge og kompetente hænder.

 

Medicinsk afrusning giver dig ro

Abstinenser giver stor uro både fysisk og psykisk, og det, du først og fremmest har brug for, er ro. Den ro får du gennem den professionel behandling og medicinske afrusning af dine abstinenser.

 

Du kan altid ringe og høre mere om behandlingen af abstinenser. Ring på 70 20 40 80, vi har åbent hele døgnet.

 

I abstinensbehandlingen får du angstdæmpende/beroligende medicin i stedet for alkohol eller andre stoffer. Og du behøver ikke at være nervøs for at blive afhængig af medicinen, for du bliver trappet ned lige fra start. Hvor meget, du skal have og hvor længe, vurderes af fagpersoner, der også planlægger nedtrapningen.

 

Undervejs i afrusningen af abstinenserne bliver der naturligvis holdt øje med, hvordan du har det. Den abstinensmedicin, du får, virker, så der kommer ro på både fysisk og psykisk.

 

Medicinsk afrusning af abstinenser står ikke alene, men suppleres med NADA øreakupunktur og multivitaminkur.

 

Varigheden af den medicinske afrusning af abstinenser er som regel to til fem dage, hvorefter den primære alkoholbehandling opstartes.